Μια ανάσα φαίνεται ότι θα πάρουν μέσα στις γιορτές οι εργαζόμενοι του «Ερρίκος Ντυνάν», αφού ο ΕΟΠΠΥ θα αποπληρώσει μέρος των οφειλών του δίνοντας 1,8 εκατομμύρια για τους μισθούς τους!

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας και όπως ανακοίνωσε ο Ανδρέας Λυκουρέντζος, το ποσό θα καταβληθεί κατά τη συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Πράξης Νομοθετικού Περιεχ��μένου για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας στο «Ερρίκος Ντυνάν», ώστε να διευκολυνθεί η καταβολή των οφειλών στο νοσοκομείο.

Ο υπουργός ανέφερε, πάντως, ότι θα δώσει στη Βουλή όλα τα στοιχεία για την οικονομική διαχείριση στο νοσοκομείο και ότι θα υπάρξει πλήρης διερεύνηση.