Αποζημίωση και κάλυψη εξόδων για φαγητό και διανυκτέρευση σε περίπτωση ��αθυστέρησης ή ακύρωσης δρομολογίων των πλοίων θα δικαιούνται οι επιβάτες τους!

Αυτό προβλέπει η νέα κοινοτική νομοθεσία, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από το τέλος του έτους, καθώς μέχρι τώρα η αποζημίωση αφορούσε μόνο τις αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές.