Στην ακύρωση της σύμβασης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης με τους φορείς υλοποίησης του προγράμματος για τη δωρεάν φιλοξενία 60.000 παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς προχώρησε το Ζ΄ τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του υπουργείου Εργασίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η υπογραφή των σχεδίων σύμβασης μεταξύ της ΕΕΤΑΑ και των επιλέξιμων φορέων υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2012-2013 κωλύεται λόγω των διαδοχικών τροποποιήσεων της αρχικής προκήρυξης τόσο ως προς το ύψος της χρηματοδότησης της δράσης όσο και ως προς το διαθέσιμο ποσό ανά παιδί. Εξαιρούνται τα σχέδια σύμβασης που αφορούν τα παιδιά στα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και τις δομές προνήπιων με αναπηρία.