Ποντίκια κατσαρίδες και περιττώματα τρωκτικών βρέθηκαν στο «Σούπερ Μάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ»!

Σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε έλεγχος από την Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχου Ασφάλειας και Ποιότητας και διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις της Υγειονομικής Νομοθεσίας και την Κανονισμών της Ε.Ε.

Το σοκαριστικό ήταν ο εντοπισμός νεκρού ποντικού σε χώρο της πώλησης!