Τέσσερις παράξενες και ωραίες φωτογραφίες μοναχών που αγκαλιάζουν αρκούδες στις πλαγιές του όρους παίζοντας μαζί τους, εμφανίστηκαν στο «Aγιορείτικο Βήμα» και εντυπωσιάζουν…

437370_1-407-.jpg
437371_2-331-.jpg
437372_3-229-.jpg
Ένας από τους μοναχούς, μιλώντας στο Αγιορείτικο Βήμα για τις φωτογραφίες αυτές δήλωσε: «Η αγάπη για όσα έπλασε ο Θεός δεν πρέπει να έχει όριο, δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στον συνάνθρωπο αλλά πρέπει να διαχέεται σε κάθε πλάσμα του Θεού ξεχωριστά»