Τα ψηφιακά μουσεία σε λίγο καιρό θα είναι γεγονός! Αρχαία αντικείμενα και αγάλματα, που μέχρι τώρα μπορούσε κανείς να τα δει μόνο στα μουσεία εάν φυσικά ήταν εκτεθειμένα, έχουν …ψηφιοποιηθεί με αποτέλεσμα όλοι να μπορούν να τα θαυμάσουν μέσω …διαδικτύου!

Τα συγκεκριμένα έργα τα οποία είναι περίπου 500.000, θα συνοδεύονται με κείμενα γραμμένα από τους αρχαιολόγους σε γλώσσα εύληπτη για το ευρύ κοινό.

Η ��ελέτη παρουσιάσθηκε την Τρίτη το βράδυ στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το οποίο και την ενέκρινε και το πρόγραμμα θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 8 εκατ. ευρώ.

Την άνοιξη αναμένεται να γίνει η έναρξή του ενώ υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί το 2014.