Ολοκληρώθηκε η συντήρηση και η ανάδειξη του σημαντικότερου μνημειακού συνόλου της Νάξου και παραδίδεται πλέον στο κοινό.

Το μνημειακό σύνολο, το οποίο αναδείχθηκε μετά από εργ��σίες που κράτησαν για περισσότερα από 6 χρόνια (ξεκίνησαν το 2003), περιλαμβάνει το αρχαίο υδραγωγείο Μελάνων-Νάξου, ένα αρχαίο ιερό συνδεόμενο με τις πηγές του και τα γύρω αρχαία λατομεία, τα δύο ημίεργα αγάλματα κούρων στα λατομεία και τα ερείπια μιας παλαιοχριστιανικής βασιλικής στη διαδρομή του υδραγωγείου.

Το έργο το οποίο θα παραλάβει επίσημα η γενική γραμματεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαθέτει επιπλέον δύο κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών: αφενός μια αίθουσα του παλαιού δημοτικού σχολείου Κουρουνοχωρίου, που παραχωρήθηκε για το σκοπό αυτό στο ΥΠΠΟΤ, στην οποία και στεγάσθηκε μια συλλογή χαρακτηριστικών ευρημάτων από το ιερό των πηγών και αφετέρου το υδραγωγείο, όπου ο επισκέπτης μπορεί να αντλήσει περαιτέρω πληροφόρηση.