Την έκθεση με τίτλο «Η Γυναίκα ως Μούσα, 1900-1950» θα παρουσιάσει το Μουσείο Ηρακλειδών από τις 3 Σεπτεμβρίου ώς τις 21 Νοεμβρίου.


Η γυναικεία μορφή έχει εμπνεύσει καλλιτέχνες όλων των ηλικιών και εθνοτήτων από την αρχαιότητα έως σήμερα.


Η έκθεση θα παρουσιάσει έργα παγκοσμίως γνωστών καλλιτεχνών του μοντερνισμού, τα οπ��ία απεικονίζουν ποικίλους τρόπους απόδοσης της γυναικείας μορφής και αντικατοπτρίζουν τα κυρίαρχα καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής τους.


Η γυναίκα απεικονίζεται ως μητέρα, ερωμένη, φίλη ή ως η «εξ’ απορρήτων». Είναι διαδοχικά περιποιητική, παραπλανητική, επίμονη ή συνωμοτική.


Θα εκτεθούν περί τα ενενήντα (90) έργα (υδατογραφίες, χαρακτικά και σχέδια) της πρώτης πεντηκονταετίας του 20ού αιώνα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, από τη συλλογή του Μουσείου Ηρακλειδών, της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου καθώς επίσης και από τις συλλογές ιδιωτών.