Αλλαγές έγιναν στις καλλιτεχνικές διευθύνσεις της Λυρικής Σκηνής και της Κρατικής Ορχήστρας.

Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε την τοποθέτηση του αρχιμουσικού Μύρωνα Μιχαηλίδη στη θέση του Καλλιτεχνικού ��ιευθυντή της Λυρικής και του αρχιμουσικού Βασίλη Χριστόπουλου στη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.

Τις επόμενες ημέρες θα γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη θέση καλλιτεχνικού διευθυντή στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης μέσω του opengov.gr