Μετά από χρόνια παραμέλησης και για πρώτη φορά μετά την αμερικανική εισβολή του 2003, αρχαιολόγοι και συντηρητές ξεκίνησαν εργασίες προστασίας και αποκατάστασ��ς μέρους της Βαβυλώνας και άλλων αρχαίων ερειπίων της Μεσοποταμίας, στο σημερινό Ιράκ.


Το «λίφτινγκ» χρηματοδοτείται από την ιρακινή κυβέρνηση και οι αρχαιολόγοι ελπίζουν να καταφέρουν –εκτός των άλλων και την ανάπλαση της Πύλης της Ιστάρ αλλά και το άνοιγμα μουσείου με αντικείμενα του Εθνικού Μουσείου της Βαγδάτης τα οποία θα επιστραφούν.