Ένα δικαστικό θρίλερ έχει ξεσπάσει σε Ελλάδα και εξωτερικό με αφορμή τα πνευματικά δικαιώματα του έργου του μεγάλου μας ��συγγραφέα, Νίκου Καζαντζάκη.

Ο θετός γιος της Ελένης Καζαντζάκη, Πάτροκλος Σταύρου φαίνεται να είναι ο μόνος δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου του μεγάλου μας συγγραφέα καθώς ο Άρει��ς Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης των αδελφών Σακλαμπάνη(εγγονών της αδερφής του Νίκου Καζαντζάκη).

Το εφετείο απέρριψε την αγωγή των κληρονόμων(αδελφών Σακλαμπάνη) καθώς εκτίμησε πως η Ελένη Καζαντζάκη δεν είχε περιορισμούς στην εξουσία διάθεσης της κληρονομιάς και μπορούσε να τη διαθέσει ακόμα και με χαριστικές πράξεις..

Οι κληρονόμοι(αδελφοι Σακλαμπάνη) ισχυρίστηκαν ότι η παροχή της Ελένης Καζαντζάκη στον Πάτροκλο Σταύρου πραγματοποιήθηκε όταν εκείνη ήταν 92 ετών, όταν δηλαδή δεν είχε πνευματική διαύγεια ,ισχυρισμός που θα είχε κάποια σημασία σύμφωνα με το δικαστήριο αν το αντικείμενο της διεκδίκησης δεν ήταν η εναπομένουσα περιουσία αλλά ολοκληρη.

Παρόλα αυτά όμως η δικαστική διαμάχη για τα πνευματικά δικαιώματα του έργου του συγγραφέα δεν θα λήξει αφού το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ανακοίνωσε τη σύσπαση μιας δωδεκαμελούς επιτροπής με σκοπό την επανέκδοση των έργων του.

Τώρα το αν η σύσταση μίας τέτοιας επιτροπής στην οποία δε θα συμμετέχει ο Πάτροκλος Σταύρου ως νόμιμος κληρονόμος των πνευματικών δικαιωμάτων των έργων του Νίκου καντζαντάκη θα είναι σύννομη, θα κριθεί από τα δικαστήρια.