Με την ευκαιρία του Πάσχα o Πολιτισμικός Οργανισμός του Δήμου Αθηναίων και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών διοργανώνουν μία έκθεση αυγών.

Αυγά διακοσμημένα με όλες τις τεχνικές και τα χρώματα, πλαισιωμένα από σχετικά ελληνικά ήθη και έθιμα του Λαζάρου και του Πάσχα, θα βρίσκονται στο Κέντρο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης του Δήμου Αθηναίων από 14 Απριλίου έως 31 Μαΐου 2011.

Το αβγό σύμφωνα με πολλούς ιστορικούς είναι αρχέγονο πανανθρώπινο σύμβολο αναγέννησης της ζωής, η οποία φυλάσσεται και συντηρείται ��το κέλυφός του και ξεπηδά μόλις αυτό σπα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της Ανάστασης και του Πάσχα.

Για άλλους ιστορικούς το αβγό συμβολίζει τον πρόσκαιρο θάνατο και την αναμενόμενη με τη θραύση του κελύφους ανάσταση της ζωής. Η χρησιμοποίησή του ως συμβόλου της Ανάστασης του Χριστού συνδέεται με την βαθιά ριζωμένη λαϊκή αντίληψη ότι περικλείει ζωή.