Το δρόμο της επιστροφής παίρνει από σήμερα ένα αρχαίο θραύσμα που εικάζεται ότι προέρχ��ται από το χώρο της Ακρόπολης Αθηνών.

Το από πεντελικό μάρμαρο γωνιακό τμήμα κιονόκρανου βρισκόταν στην κατοχή ενός Ολλανδού ιδιώτη ο οποίος σε επίσκεψή του τη δεκαετία του ’50 στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης το πήρε ως ενθύμιο!

Μετά από 60 χρόνια, ο ηλικιωμένος Ολλανδός συμφώνησε να επιστρέψει -μέσω του ολλανδικού Εθνικού Μουσείου Αρχαιοτήτων- το αρχαίο θραύσμα στην Αθήνα.

Η Ελληνική Πρεσβεία στη Χάγη, που υποστήριξε ένθερμα την πρωτοβουλία αυτή, μερίμνησε τόσο για την υλοποίησή της όσο και για την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα, ευχόμενη η πράξη αυτή να βρει μιμητές.

Το θραύσμα θα παραδοθεί επισήμως σε ελληνικά χέρια σήμερα σε ειδική τελ��τή που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Μουσείου, παρουσία του Πρέσβη της Ελλάδος στην Ολλανδία, κ. Ι. Οικονομίδη.