Δύο θρυλικά συγκροτήματα οι Βρετανοί «Charlatans» και οι «Αsian Dub Foundation», θα εμφανιστούν σήμερα στην Αθήνα, στο «Fuzz» και στο «Gagarin» αντίστοιχα.


Τα συγκροτήματα που έχουν μεγάλη απήχηση στο ελληνικό κοινό, θα παίξουν και θα τραγουδή��ουν με σκοπό να ξεσηκώσουν τους fun τους!


Για το πρώτο συγκρότημα τους «Charlatans» η είσοδος είναι 43 ευρώ ενώ για τους «Αsian Dub Foundation» η είσοδος είναι 30 ευρώ.