​Για τα ψηφιδωτά της Ροτόντα στη Θεσσαλονίκη, που δημιουργήθηκαν την πρώιμη βυζαντινή περίοδο και διατηρούνται έως σήμερα, αποτελώντας τον σημαντικότερο διάκοσμο, έγραψαν δύο Νορβηγοί συγγραφείς ο Μπέντε Κίλεριτς και ο Hjalmar Torp.

IMG_1578 (800x533).jpg

Το βιβλίο που έχει τίτλο «Η Ροτόντα της Θεσσαλονίκη�� και τα ψηφιδωτά της» ασχολείται με θέματα όπως την αυτοκρατορική χορηγία, το πορτρέτα των μαρτύρων, το εικονογραφικό πρόγραμμα, την τεχνική των ψηφιδωτών αλλά και τις αισθητήριες ιδιότητες των πολύχρωμων εικόνων.

19s5psifid-thumb-large (800x499).jpg

Το βιβλίο κυκλοφορεί σε δίγλωττη έκδοση, στα ελληνικά και στα αγγλικά.