Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (www.SNF.org) πραγματοποιεί νέα δωρεά, συν��λικού ύψους €5.717.000, στη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση PRAKSIS για τη στήριξη του Προγράμματος «Συν στο Πλην» και συγκεκριμένα της δράσης «Κοινωνική Κατοικία» που υλοποιείται σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Μέσω της δωρεάς αυτής, εξασφαλίζεται η στήριξη της δράσης για τα επόμενα δύο χρόνια. Η δωρεά εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Ενάντια στην Κρίση.

Η νέα δωρεά του ΙΣΝ ανακοινώθηκε στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης του οργανισμού Washington OXI Day Foundation (http://www.oxidayfoundation.org/),κατά την οποία η PRAKSIS τιμήθηκε με το Δεύτερο Ετήσιο Βραβείο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για το Φιλότιμο, για την εξαιρετική συμβολή της στην ενίσχυση της κοινωνίας πρόνοιας και τη δέσμευσή της προς όλους όσοι βρίσκονται σε ανάγκη.

Σκοπός της δράσης «Κοινωνική Κατοικία», που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την PRAKSIS, με πρωτοβουλία και βασική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, είναι η πρόληψη του φαινομένου της έλλειψης στέγης («αστεγία») και η ουσιαστική στήριξη οικογενειών που διαβιούν στο φάσμα της φτώχειας και της οικονομικής αβεβαιότητας, εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης στη χώρα. Από το 2012 έως και σήμερα, μέσω της δράσης, έχουν υποστηριχθεί περισσότερες από 2.500 οικογένειες, στις οποίες προσφέρθηκε οικονομική, επισιτιστική, ιατροφαρμακευτική και ψυχοκοινωνική βοήθεια, καλύπτοντας βασικές ανάγκες των νοικοκυριών τους και, ως εκ τούτου, βοηθώντας τις οικογένειες να διατηρήσουν την οικονομική και την οικιστική τους ανεξαρτησία. Το πρόγραμμα προσφέρει, επίσης, συμβουλευτική υποστήριξη από κοινωνικούς λειτουργούς, αλλά και ειδικούς σε θέματα αποσχολησιμότητας και οικονομικής διαχείρισης, οι οποίοι συνεργάζονται με την κάθε οικογένεια, με στόχο τη δημιουργία ενός ρεαλιστικού, εξατομικευμένου και βιώσιμου πλάνου, μέσω του οποίου οι οικογένειες θα μπορέσουν να απομακρυνθούν από το φάσμα της φτώχειας.

Από τις οικογένειες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα από το 2012 έως σήμερα, η πλειονότητα έχει ήδη βρει δουλειά, έχει μειώσει ή ακόμα και εκμηδενίσει τα χρέη της, ενώ σε όλες τις οικογένειες έχει μειωθεί ή εξαφανιστεί ο κίνδυνος της «αστεγίας».

Η νέα δωρεά του Ιδρύματος αναμένεται να ενισχύσει επιπλέον το πρόγραμμα, καθώς μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα προσφέρει στήριξη σε επιπλέον 2.000 άνεργες οικογένειες, σε Αττική και Θεσσαλονίκη.


Ο Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, δήλωσε: «Η νέα δωρεά στην PRAKSISκαι η ανανέωση της στήριξης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο πρόγραμμα «Κοινωνική Κατοικία», έχει σαν κύριο στόχο της την προστασία των οικογενειών, οι οποίες είδαν τη ζωή τους να ανατρέπεται εξαιτίας της κρίσης. Επίσης, η δωρεά αυτή έρχεται σαν επιστέγασμα της βράβευσης της PRAKSIS, με το Ετήσιο Βραβείο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για το Φιλότιμο, αναγνωρίζοντας έτσι τη συμβολή της δράσης του οργανισμού στις προσπάθειες προστασίας όλων όσοι σήμερα χρειάζονται μεγαλύτερη βοήθεια και ένα πιο ισχυρό δίχτυ ασφαλείας».

Ο Τζανέτος Αντύπας, Πρόεδρος Δ.Σ. της ΜΚΟ PRAKSIS, δήλωσε: «Όλα αυτά τα χρόνια και ιδια��τερα τα τρία τελευταία που ως Ίδρυμα αποφασίσατε να εμπιστευτείτε την PRAKSIS προκειμένου να δώσουμε καίριες απαντήσεις και ουσιαστική ανακούφιση σε έναν μεγάλο αριθμό συνανθρώπων μας που βρέθηκαν αντιμέτωποι με το σκληρό πρόσωπο της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα μας, την Ελλάδα, προσπαθήσαμε να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών σας αλλά και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τους σημαντικούς πόρους που διαθέσατε σε όλη αυτή την προσπάθεια.

Η συνέχιση της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς την PRAKSIS δεν αποτελεί μόνο δέσμευση και ευθύνη για εμάς. Αποτελεί ταυτόχρονα και πηγή έμπνευσης για να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε το πρόγραμμα αυτό προς όφελος των συνανθρώπων μας. Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε προοπτικές και κυρίως για να συγκρατήσουμε έναν μεγάλο αριθμό οικογενειών μέσα στον κοινωνικό ιστό.

Ως Ίδρυμα δώσατε και δίνετε την δυνατότητα στον απλό άνθρωπο να μετατρέπει τα στερητικά άλφα (- Α) που η κρίση του επεφύλαξε, σε άλφα με θετικό πρόσημο (+ Α).»

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Πρόγραμμα «Συν στο Πλην», παρακαλούμε επικοινωνήστε με την PRAKSIS, στο τηλέφωνο 210 520 5200, email info@praksis.gr