Το υπουργείο Πολιτισμού, με ανακοίνωσή του, ενημέρωσε ότι όλοι οι Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μουσεία και τα Μνημεία κατά την 5η Ιουλίου, ημέρα διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, θα λειτουργήσουν ως εξής:

Όσα λειτουργούν σε διπλή βάρδια (8:00 - 20:00) θα λειτουργήσουν 09:00 - 16:00, ενώ όσα λειτουργούν σε μονή βάρδια (8:00 - 15:00) θα λειτουργήσουν κανονικά.