Αυξήθηκαν οι επισκέπτες στα μουσεία τον περασμένο Δεκέμβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΑΤ, κατά τον τελευταίο μήνα του χρόνου υπήρξε αύξηση επισκεπτών κατά 19,3%, ενώ το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2014 σημειώθηκε αύξηση 22,5% στους επισκέπτες των Μουσείων και αύξηση 27,9% στις εισπράξεις.

Παράλληλα στους αρχαιολογικούς χώρους πέρσι τον Δεκέμβριο, υπήρξε αύξηση των επισκεπτών κατά 33,8% και αύξηση των εισπράξεων σε ποσοστό 35%. Συνολικά, το 2014 παρατηρήθηκε αύξηση των επισκεπτών κατά 21,9% και αύξηση των εισπράξεων κατά 13,5%.