Ευχάριστα είναι τα νέα που έρχονται από τα ελληνικά μουσεία, αλλά και από τους αρχαιολογικούς χώρους.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο σημειώθηκε αύξηση 31.5% στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία, ενώ οι εισπράξεις αυξήθηκαν 32,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013.

Συγκεκριμένα, το εννιάµηνο του 2014, παρατηρείται αύξηση 23,5% στους επισκέπτες των μουσείων και αύξηση 28,9% στις εισπράξεις.

Σύμφωνα, επίσης, με την ΕΛΣΤΑΤ, στους αρχαιολογικούς χώρους εµφανίζεται αύξηση των επισκεπτών κατά 22,2%, καθώς και αύξηση των εισπράξεων σε ποσοστό 14,2%.

Το εννιάμηνο, καταγράφεται αύξηση των επισκεπτών κατά 21,7% και αύξηση των εισπράξεων κατά 14,2% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2013.