Έπειτα από αίτημα του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οίκος δημοπρασιών Bonhams αναγκάστηκε να αποσύρει από τον κατάλογό του μια αρχαία μαρμάρινη κεφαλή Ερμή, η οποία πιθανώς «βγήκε» παράνομα από την Ελλάδα.

Η δημοπρασία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, στο Λονδίνο.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει: «Δεδομένου ότι η κεφαλή περιέχεται σε κατασχεθέν φωτογραφικό υλικό, από το οποίο προκύπτει η πιθανή προέλευση και παράνομη εξαγωγή της από την Ελλάδα, η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών προχώρησε την ίδια μέρα σε επικοινωνία με τον Οίκο Δημοπρασιών Bonhams ζητώντας περισσότερα στοιχεία για την προέλευση του αντικειμένου. Σε επόμενο στάδιο και, κατόπιν περαιτέρω έρευνας και τεκμηρίωσης, η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών ζήτησε την άμεση απόσυρση του αντικειμένου με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου».

Στο τέλος της ανακοίνωσης επισημαίνεται ότι: «Η διακοπή μιας δημοπρασίας μπορεί να γίνει μόνο εφόσον υπάρχουν αδιάσειστα νομικά επιχειρήματα που αποδεικνύουν παράνομη ενέργεια. Επομένως, η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών και το Υπουργείο Πολιτισμού αντιμετωπίζει πάντα με τη δέουσα προσοχή τέτοιου είδους θέματα προς αποφυγήν αιτήσεων αποζημιώσεως κατά του Ελληνικού Δημοσίου».