Ένα νέο λεξικό συνωνύμων και αντωνύμων, δημιούργησε ο καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης, βγαλμένο από την καθημερινότητα των Ελλήνων. Συμπεριλαμβάνονται λέξεις που χρησιμοποιούμε με πλήθος όμως διαφορετικών εννοιών.

Για παράδειγμα, «αγανακτώ» ή αλλιώς εξοργίζομαι, εξάπτομαι, φουρκίζομαι, εξανίσταμαι και πιο απλά «βγαίνω από τα ρούχα μου»! Επίσης «δυσφορώ» ή δυσα��ασχετώ, φτύνω αίμα κτλ.

Το λεξικό δίνει σε μια λέξη τις …διαφορετικές όψεις. Για παράδειγμα η λέξη «λιτότητα», έχει την έννοια του περιορισμού, της περιστολής, της φειδούς, της συγκράτησης και της οικονομίας!

Επίσης μια ακόμη λέξη που χρησιμοποιούν οι νέοι είναι «ξενέρωτος», που σημαίνει ξεμέθυστος αλλά και βαρετός!

Στις 1.248 σελίδες του έκτου κατά σειρά λεξικού που εκδίδει ο Γ. Μπαμπινιώτης, περιέχονται 250.000 συνώνυμα και αντώνυμα, 500 σχόλια που εξηγούν τις διαφορές συγγενών λέξεων. Επίσης στα λήμματα γίνεται διάκριση σημασιών όπως σε ένα ερμηνευτικό λεξικό.