Μια ευχάριστη είδηση έρχεται από τον χώρο των μουσείων, καθώς η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε αύξηση 13,1% στον ��ριθμό των επισκεπτών για τον Φεβρουάριο και 11.9% στην αύξηση των εισπράξεων.

Το Α’ δίμηνο φέτος, ο αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε κατά 12,5% και των εισπράξεων κατά 11,2%.

Συνολικά, στους αρχαιολογικούς χώρους τον συγκεκριμένο μήνα εμφανίζεται αύξηση των επισκεπτών κατά 32,1% και αύξηση των εισπράξεων σε ποσοστό 30,4%.