​​Ένα νέο χρυσό στεφάνι βρέθηκε στις ανασκαφές που γίνονται για το μετρό της Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα στο εργοτάξιο που βρίσκεται στην πλατεία Δημοκρατίας ή αλλιώς Βαρδαρίου.
Αυτό είναι το 9ο κατά σειρά που προστίθεται στα αρχαιολογικά ευρήματα, το οποίο μάλιστα βρέθηκε μέσα σε κιβωτιόσχημο τάφο.
Στην περιοχή έχει εντοπιστεί το αρχαίο δυτικό νεκροταφείο, ένα σημαντικό μέρος του οποίου έχει ανασκαφεί, ενώ τα προηγούμενα χρυσά στεφάνια είχαν βρεθεί στο ανατολικό νεκροταφείο στην περιοχή της πλατείας Σιντριβανίου – ΑΠΘ.