​Ανασκαφές έφεραν στην επιφάνεια, λουτρικό συγκρότημα που λειτούργησε από τον 2ο μέχρι τον 7ο αιώνα μ.Χ., σε μικρή απόσταση από τη νότια πλαγιά της Ακρόπολης!
Το καλά διατηρημένο πολυτελές λουτρό εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατης σωστικής ανασκαφής, που πραγματοποιήθηκε σε οικόπεδο επί της οδού Πορίνου 7 και σε βάθος μόλις ένα μέτρο από το επίπεδο της σύγχρονης οδού, από ανασκαφές που διεξήγαγε η Γ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στην περιοχή Μακρυγιάννη, στην Αθήνα.
Στα λουτρά αυτού του τύπου, οι λουόμενοι έπρεπε να διατρέξουν ορισμένους χώρους για να φτάσουν στους θερμούς χώρους και κατόπιν να περάσουν από τους ίδιους πάλι χώρους για να επιστρέψουν στο αποδυτήριο. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει μια κυκλική δεξαμενή, δύο τουλάχιστον ορθογώνιους χώρους με δεξαμενές και τέσσερις υπόκαυστους χώρους, έναν για το χλιαρό λουτρό και τρεις για τα θερμά λουτρά.
Η μεγάλη ποσότητα από οστά ζώων και τα θραύσματα από μαγειρικά σκεύη που βρέθηκαν, παρέχουν πληροφορίες για την τοποθέτηση εκεί του μαγειρείου του λουτρού.
Η επιμελής κατασκευή του κτιρίου, καθ��ς και τα σπαράγματα των τοιχογραφιών και των μαρμαροπλακιδίων από τη διακόσμηση των τοίχων και των δαπέδων του, μαρτυρούν τον πολυτελή χαρακτήρα του οικοδομήματος, ενώ ο μεγάλος αριθμός νομισμάτων,τα θραύσματα γυάλινων και πήλινων αγγείων από την οικοσκευή του, καθώς και τμήματα λύχνων, μαρτυρούν πιθανότατα τη νυχτερινή λειτουργία του.
Τέλος, βρέθηκαν τρεις μαρμάρινες ανδρικές κεφαλές, η μία από τις οποίες απεικονίζει τον Λύκειο ή Κιθαρωδό Απόλλωνα. Πιθανότατα, οι κεφαλές προέρχονται από τον εσωτερικό διάκοσμο του λουτρού.