​Κλειστή θα είναι η Εθνική Πινακοθήκη γ��α το κοινό την Κυριακή 13 Μαΐου, αφού 24ωρη απεργία αποφάσισε το προσωπικό ασφαλείας της.
Η κοινή Υπουργική απόφαση για την παροχή εργασίας τους κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες δεν έχει ακόμη εγκριθεί και μάλιστα, καταγγέλλουν πως τους οφείλονται δεδουλευμένα για τις ίδιες ημέρες από το έτος 2010.
Η Πανελλήνια Ένωσης Υπαλλήλων Φυλάξεως Αρχαιοτήτων (ΠΕΥΦΑ) καλεί το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους, διαφορετικά θα αναγκαστούν να συνεχίσουν την αποχή από τα καθήκοντά τους.