​Πρόκειται για μία φωτογραφία που περιέχει τον μεγαλύτερο αριθμό παιδιών που χαμογελούν. Φτιάχτηκε τον περασμένο Οκτώβριο και εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από την Ακαδημία των Παγκόσμιων Ρεκόρ.


Δείτε μερικά διαφορετικά πλάνα από την πρωτοβουλία αυτή και το πιστοποιητικό που εξέδωσε το ίδρυμα της Ρουμανίας για τα παγκόσμια ρεκόρ.