Τον Φεβρουάριο σηµειώνεται εκ νέου βελτίωση των επιχειρηµατικών προσδοκιών στην Βιοµηχανία, µε τον δείκτη να κινείται στην υψηλότερη επίδοση των τελευταίων δέκα ετών, επισημαίνει το ΙΟΒΕ στην έρευνα οικονομικής συγκυρίας που διεξάγει κάθε μήνα,στη Βιομηχανία.

Η εξέλιξη αυτή υποστηρίζει άλλωστε και τη συνολικότερη βελτίωση του δείκτη οικονοµικού κλίµατος στην οικονοµία καθώς σε αρκετούς κλάδους καταγράφεται συγκρατηµένη αισιοδοξία.

Και βεβαίως συνδέεται µε τους θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης που καταγράφονται στην οικονοµία από το 2017.

Η ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα, έστω και αν δεν σηµειώθηκε εκταµίευση της αντίστοιχης δόσης, η νέα δοκιµαστική έξοδος στις αγορές, η βελτίωση των συνθηκών χρηµατοδότησης µέσω οµολογιακών δανείων σε σηµαντικές επιχειρήσεις αλλά και η αποπληρωµή µέρους των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ηµοσίου δηµιουργούν συνθήκες σταθερότητας στην οικονοµία και προσδοκιών ανάκαµψης, ιδιαίτερα στον επιχειρηµατικό τοµέα.

Άλλωστε η γενικότερη έναρξη της συζήτησης για την έξοδο από το πρόγραµµα επαναφέρει συνθήκες σχετικής οµαλότητας, παρά το γεγονός ότι οι ακριβείς παράµετροι αυτής της εξόδου δεν έχουν οριστικοποιηθεί.

Ειδικά για τη βιοµηχανία θα πρέπει να συνυπολογιστεί η ενίσχυση του διεθνούς περιβάλλοντος, το οποίο ευνοεί τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και διαχέεται στους σχετιζόµενους µε αυτές κλάδους. Μάλιστα ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της τρέχουσας οικονοµικής συγκυρίας είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα των χωρών του κόσµου βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, φαινόµενο που αναφέρεται και ως «συγχρονισµένη παγκόσµια ανάπτυξη». Η ενισχυµένη ζήτηση και η διαρκής ανάκαµψη του διεθνούς εµπορίου αποτελεί άλλωστε ένα "κοινό παρονοµαστή" της ταχύτερης µεγέθυνσης των αναπτυσσόµενων οικονοµιών και ευνοεί και την εγχώρια Βιοµηχανία.

Συγκεκριµένα, οι εξαγωγές Βιοµηχανικών Προϊόντων παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 9,8% την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεµβρίου του προηγούµενου έτους, µε την αξία τους να αγγίζει τα €11,1 δισεκ., από €10,1 δισεκ. ένα χρόνο νωρίτερα. Αυτή η αύξηση ερµηνεύεται από την άνοδο της διεθνούς ζήτησης για Βιοµηχανικά Είδη Ταξινοµηµένα κατά Πρώτη Ύλη κατά 16,9%, µε την αξία τους να διαµορφώνεται στα €4,2 δισεκ., καθώς και για τα Χηµικά και Συναφή Προϊόντα, κατά 11,7%, µε αποτέλεσµα οι εξαγωγές τους να φτάσουν τα €2,8 δισεκ. το 2017. Ανοδικά κινούνται και οι εξαγωγές στα ∆ιάφορα βιοµηχανικά Είδη, κατά 7,4%, φθάνοντας το ενδεκάµηνο του 2017 τα €1,85 δισεκ. 3 Μπορούµε συνεπώς να υποθέσουµε ότι µε δεδοµένη την επιτάχυνση της ανάπτυξης που αναµένεται στην Ευρωζώνη – βασικό µας εµπορικό εταίρο και για τη Βιοµηχανία - η ανοδική τροχιά των ελληνικών βιοµηχανικών εξαγωγών µπορεί να είναι διατηρήσιµη. 

Ολόκληρη η έρευνα του ΙΟΒΕ ΕΔΩ

Tags: