Την εικόνα της αγοράς καφέ σχεδόν ένα χρόνο μετά την επιβολή του νέου ειδικού φόρου καταγράφει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) σε ειδικό δελτίο του.

Όπως επισημαίνει ο ΣΕΒ, ο ειδικός φόρος αύξησε την παραοικονομία και όχι μόνο δεν εξασφάλισε αύξηση εσόδων στο κράτος, αλλά το αντίθετο (μάλλον) προκάλεσε μείωση.

«Τα έσοδα από τον ΕΦΚ υπολείπονται ήδη κατά σχεδόν 50% του στόχου. Η αρχική πρόβλεψη για ετήσια έσοδα €64 εκατ. αναθεωρήθηκε πρόσφατα σε ετήσια έσοδα €33 εκατ. για το 2017 και το 2018. Αν επιπλέον συνυπολογιστούν οι έμμεσες απώλειες εσόδων λόγω διόγκωσης της παραοικονομίας, αποψίλωσης του παραγωγικού ιστού της χώρας και τις απώλειες εσόδων που αυτή συνεπάγεται για το κράτος, τότε είναι αμφίβολο αν το καθαρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα του φόρου παραμένει θετικό» αναφέρει ο ΣΕΒ.

Όπως επισημαίνει, «δεν αποτελεί έκπληξη ότι τα λαθραία προϊόντα καφέ, που δύναται να ενέχουν κινδύνους για τη δημόσια υγεία, έχουν καταλάβει ήδη τουλάχιστον το 10% της αγοράς».

«Ο φόρος στον καφέ είναι μία ακόμα περίπτωση στην οποία ισχύει:  Λιγότερα χρήματα για το κράτος, περισσότερη παραοικονομία και γραφειοκρατία για τους υπόλοιπους» καταλήγει ο ΣΕΒ, ο οποίος προτείνει την κατάργηση ή δραστική μείωση του ειδικού φόρου αλλά και τη διεξαγωγή εντατικών ελέγχων στην παράνομη διασυνοριακή εμπορία.

 

Tags: