Η ανατρεπτική καινοτομία (disruptive innovation), που προέρχεται είτε από μη παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα, είτε από καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, κατονόμασαν είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

Αυτό δήλωσαν περισσότεροι από ένας στους τρεις (37%) Διευθυντές Τεχνολογίας και Πληροφορικής (Chief Technology Officers - CTOs και Chief Information Officers - CIOs) που συμμετείχαν στην έρευνα της ΕΥ (Ernst & Young) , Digital transformation for 2020 and beyond, από 36 εταιρείες παγκοσμίως

Σχεδόν τρεις στους τέσσερις ερωτηθέντες (74%) συμπεριλαμβάνουν τον παράγοντα αυτό μεταξύ των τριών κορυφαίων προκλήσεων, μαζί με την έλλειψη οργανωτικής ευελιξίας (47%) και τη χαμηλή ανταποδοτικότητα των επενδύσεων (37%).  

Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών εστιάζουν τις επενδύσεις τους ως το 2020 στα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα και τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό που προέρχεται από τρίτους, όπως οι Over-the-top (OTT) πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών. Το 39% των ερωτηθέντων ανέφερε την εμπειρία του πελάτη ως την κορυφαία προτεραιότητά τους, ενώ το 61% τη συμπεριέλαβε μεταξύ των τριών πρώτων. Τα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα αναρριχήθηκαν ως η μεγαλύτερη στρατηγική προτεραιότητα για το 24% των ερωτηθέντων και μία από τις τρεις βασικές προτεραιότητες για το 71%.

Ποιες, όμως, ψηφιακές υπηρεσίες προσφέρουν τις καλύτερες ευκαιρίες για περαιτέρω αύξηση εσόδων; Η εμπιστοσύνη των παρόχων στις υπηρεσίες Internet of Things (IoT) δείχνει να αυξάνεται, με το 31% των ερωτηθέντων να θεωρούν το «έξυπνο» σπίτι (smart-home) ως μία από τις τρεις βασικές πηγές μελλοντικών εσόδων. Την ίδια ώρα, σε ερώτηση σχετικά με τις τάσεις της τεχνολογίας, το 37% χαρακτηρίζει το 5G ως την τεχνολογία πρόσβασης δικτύου με το μεγαλύτερο αντίκτυπο στον κλάδο κατά την επόμενη πενταετία.

Όσον αφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι στην πορεία προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το 65% των ερωτηθέντων ανέφερε τα παραδοσιακά συστήματα πληροφορικής ως το βασικό εμπόδιο.

Tags: