Οι θέσεις του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας φιλοξενούνται στο τελευταίο δελτίο του ΣΕΒ για την ελληνική οικονομία.

Mεταξύ άλλων, προβάλλεται η ανάγκη εξομάλυνσης των συνθηκών λειτουργίας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των υποδομών των υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών, επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου στη Στερεά Ελλάδα και τη Δυτική Θεσσαλία, αναβάθμισης του ρόλου των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών (δημιουργία γερανών και ντεπό για την αποθήκευση κοντέινερ), ολοκλήρωσης των οδικών αξόνων και της δημιουργίας εμπορευματικού κέντρου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του λιμένα Βόλου και τη διασύνδεση του με το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου και το λιμάνι Αλμυρού.

Επαναδιατυπώνεται, επίσης, το αίτημα για τη δημιουργία Υπουργείου Βιομηχανίας με στόχο την εφαρμογή μιας σύγχρονης βιομηχανικής πολιτικής στη χώρα. o Η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού επηρεάζεται αρνητικά από τη σημαντική αύξηση των επιστροφών φόρου, λόγω της υλοποίησης των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας αλλά και λόγω του λογιστικού χειρισμού της παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων. Παρά τα μέτρα αύξησης των εσόδων που έχουν ληφθεί, τα έσοδα παραμένουν στάσιμα, εξέλιξη που αντισταθμίζεται από τη συγκράτηση των δαπανών.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, εκπροσωπεί βιομηχανικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Για περισσότερα από πενήντα χρόνια παρακολουθεί τις εξελίξεις και την πορεία της μεταποίησης στη χώρα και ειδικότερα στην περιοχή ευθύνης του. Αν και η μεγάλη αποβιομηχάνιση που υπέστη η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες είναι εμφανής και στις δυο Περιφέρειες ευθύνης του Συνδέσμου, η μεταποίηση αποτελεί για τη Θεσσαλία και για τη Στερεά Ελλάδα μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Η συμβολή της μεταποίησης στη Θεσσαλική οικονομία Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η μεταποίηση συμβάλλει στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε ποσοστό περίπου 13,26%. Συνυπολογίζοντας τους κλάδους της ενέργειας, της διαχείρισης αποβλήτων και των ορυχείων, το ποσοστό διαμορφώνεται στο 15,8% για το έτος 2014. 217 θεσσαλικές επιχειρήσεις, το 2015, παράγουν και πωλούν βιομηχανικά προϊόντα αξίας 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμμετέχοντας σε ποσοστό 5,6% επί της συνολικής αξίας των πωληθέντων βιομηχανικών προϊόντων της χώρας.

Αναδεικνύουν τη Βιομηχανία Τροφίμων σε «κλάδο- πρωταθλητή» για την παραγωγή αλλά και για τις εξαγωγές της Περιφέρειας. Αξίζει να επισημανθεί ότι το έτος 2008, στην έναρξη της κρίσης, στη Θεσσαλία υπήρχαν 61 Τοπικές Μονάδες Παραγωγής Τροφίμων, από τις οποίες παρήχθησαν πωληθέντα προϊόντα συνολικής αξίας 586 εκατομμυρίων ευρώ, συνεισφέροντας το 9,17% της αξίας των πωλήσεων του κλάδου σε επίπεδο χώρας. Μετά από 7 χρόνια κρίσης, το έτος 2015, οι μονάδες αριθμούσαν τις 113 και παρήγαγαν πωληθέντα προϊόντα συνολικής αξίας 1,014 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμμετέχοντας κατά 52,51%  στην αξία πωληθέντων βιομηχανικών προϊόντων της Περιφέρειας και σχεδόν κατά 13% στις συνολικές πωλήσεις του κλάδου σε επίπεδο χώρας.

Ακολουθεί ο κλάδος της παραγωγής βασικών μετάλλων με ποσό 387,5 εκατομμύρια ευρώ συμμετέχοντας με 11,5% στο σύνολο της παραγωγής του κλάδου στην χώρα, η παραγωγή χημικών ουσιών με 138 εκατομμύρια ευρώ κλπ. Ο δε κλάδος των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, το 2015, συμμετέχει κατά 17,42% στην συνολική αξία πωλήσεων του κλάδου, σε επίπεδο χώρας. Όσον αφορά στις εξαγωγές , από την έναρξη της κρίσης και εντεύθεν η Περιφέρεια εμφανίζει θετικό εμπορικό ισοζύγιο . Ο δείκτης επικάλυψης, δηλαδή ο λόγος των εξαγωγών προς τις εισαγωγές, κυμαίνεται από το 2010 και μετά από 140% μέχρι και 207%, ενώ το 2016, ο δείκτης επικάλυψης λαμβάνει την τιμή 187,28% και είναι από τους υψηλότερους μεταξύ των Περιφερειών της χώρας. Οι εξαγωγές της Θεσσαλίας το έτος 2016, συμμετέχουν σε ποσοστό 4,8% στις εθνικές εξαγωγές. Την ίδια χρονιά, η αύξηση της αξίας των εξαγωγών σε σχέση με το 2015 ανήλθε σε 10% και η αύξηση του εμπορικού της ισοζυγίου σε 10,5%. Στην πρωτοπορία των εξαγωγών βρίσκεται ο κλάδος των τροφίμων, καθώς για το 2016 αφορά στο 49,16% των θεσσαλικών εξαγωγών.

Ακολουθεί ο κλάδος των μετάλλων και των μεταλλικών προϊόντων από σίδηρο, χυτοσίδηρο, χάλυβα και αργίλιο, με ποσοστό 19%, ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης με ποσοστό 12,5%, τα χημικά και τα πλαστικά με ποσοστό 6,9% κλπ., με τον κύριο όγκο των εξαγωγών να κατευθύνεται κατά 2/3 προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Tags: