Η  εταιρεία LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ Α.Ε., σε συνεργασία με το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης  εκτελεί  πρόγραμμα ανάκλησης Chrysler 300C και 300C SRT8. Το πρόβλημα εντοπίστηκε στον αερόσακο του συνοδηγού όπου υπάρχει πιθανότητα να γίνει  ρήξη στο εξάρτημα το οποίο τον  φουσκώνει εξ αιτίας υπερβολικής εσωτερικής πίεσης, κατά την ενεργοποίηση/εκτόνωση του .Οι πιθανότητες αυξάνονται όταν το όχημα έχει εκτεθεί σε υψηλά επίπεδα υγρασίας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Ρήξη του εξαρτήματος, κατά την ενεργοποίηση/εκτόνωση, μπορεί να οδηγήσει στην εκτόξευση μεταλλικών θραυσμάτων προς του επιβαίνοντες του οχήματος. Πάντως μέχρι σήμερα δεν έχει  αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με τα συγκεκριμένα θέματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της  Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, η ανάκληση αφορά σε 21 οχήματα, μοντέλα του 2007, με αριθμούς πλαισίου:

1C3AAB3G45H586415, 1C3AAE3H85H159569, 1C3AAB3G55H626548, 1C3AAE3H85H679058, 1C3AAB3G65H586416, 1C3H8B3G96Y109586, 1C3AAB3G75H626535, 1C3H8E3G06Y127167, 1C3AAB3R15H684528, 1C3H8E3G16Y142700, 1C3AAB3RX5H684513, 1C3H8E3G57Y573946, 1C3AAE3H15H563443, 1C3H8E3G66Y151019, 1C3AAE3H35H563444, 1C3H8E3H16Y127039, 1C3AAE3H45H159567, 1C3H8E3H97Y580729, 1C3AAE3H65H159568, 1C3H8E3W06Y152870, 1C3AAE3H75H645516.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν είτε μέσω σχετικών ανακοινώσεων στον Τύπο είτε εγγράφως με προσωπική επιστολή, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ, για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες στο όχημά τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Τεχνική ∆ιεύθυνση της εταιρείας LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ στο τηλέφωνο 210 6700800. Ακόμη ο ιδιοκτήτης μπορεί να ελέγξει για τις εκκρεμότητες σε διορθωτικές ενέργειες του οχήματός του μέσω της ακόλουθης διασύνδεσης http://recalls.jeep-hellas.gr/ με την εισαγωγή στο αντίστοιχο πεδίο των 8 τελευταίων ψηφίων του αριθμού πλαισίου.

Βαγγέλης Γκούμας

Tags: