Το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2017, το BMW Group πέτυχε κέρδη προ φόρων 3.005 εκατ. Ευρώ (2016 1ο τρίμηνο: 2.368 εκατ. Ευρώ / +26,9%). Το αποτέλεσμα αυτό υπερβαίνει τις τρέχουσες προσδοκίες της αγοράς και απορρέει κυρίως από θετικές χρηματοπιστωτικές ροές.

Στη σημαντική αύξηση των κερδών προ φόρων, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν: 

Η θετική χρηματοπιστωτική ροή 183 εκατ. ευρώ που συνδέεται με τη συμμετοχή νέων επενδυτών στην υπηρεσία χαρτογράφησης HERE.

Η αύξηση στο άλλο οικονομικό αποτέλεσμα ύψους 122 εκατ. Ευρώ, που προέρχεται κυρίως από χρηματοπιστωτικές ροές.

Το υψηλότερο ποσοστό κέρδους από την Κινεζική κοινοπραξία BMW Brilliance Automotive Ltd. Τα έσοδα του Group ανήλθαν σε 23.448 εκατ. Ευρώ την περίοδο αναφοράς, αύξηση 12,4% συγκριτικά με το περσινό αποτέλεσμα των 20.853 εκατ. ευρώ.

Βαγγέλης Γκούμας

Tags: