Η Nissan χρησιμοποιεί τεχνολογίες χαρτογράφησης και επικοινωνίας για να συνδέσει ένα έξυπνο και αμιγώς ηλεκτροκίνητο  αυτοκίνητο σε μια υπάρχουσα υποδομή, κάνοντας  ένα βήμα προς την υλοποίηση της  Ευφυούς Ολοκλήρωσης (Nissan Intelligent Intergration).  Το συγκεκριμένο σύστημα Intelligent Mobility τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία πριν από περίπου ένα χρόνο, πραγματοποιώντας περισσότερες από 1.600 δοκιμές στο εργοστάσιο της Nissan στην Oppama.   

Το σύστημα IVT  χρησιμοποιεί ένα τροποποιημένο Nissan LEAF που έλκει αυτόνομα (χωρίς την παρουσία οδηγού) τρέιλερ  μεταφοράς  οχημάτων, μεταξύ των καθορισμένων σημείων φόρτωσης και εκφόρτωσης στο εργοστάσιο Oppama στην Ιαπωνία. Σε αντίθεση με τα συμβατικά αυτόματα συστήματα  οχημάτων για τη μεταφορά υλικών, το σύστημα αυτό δεν χρειάζεται καμία ειδική υποδομή για να λειτουργήσει. Το αυτοκίνητο ρυμούλκησης είναι εξοπλισμένο με μια σειρά από κάμερες  και σαρωτές λέιζερ που ανιχνεύουν σημάνσεις λωρίδων κυκλοφορίας, κράσπεδα, όπως  και τα πιθανά εμπόδια ή  τυχόν κινδύνους. 

Το αυτοκίνητο – ρυμουλκό  ταξιδεύει εντός των ορίων ταχύτητας του εργοστασίου και σταματά αυτόματα,  εάν εντοπίσει ένα εμπόδιο ή κίνδυνο., για να συνεχίσει και πάλι. Όλα τα αυτόνομα αυτοκίνητα – ρυμουλκά,  συνδέονται με ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας, που μπορεί να παρακολουθεί τη θέση , την ταχύτητά , την κατάσταση της μπαταρίας , αλλά και την κατάσταση της λειτουργίας τους. Στην περίπτωση που  δύο από αυτά τα αυτόνομα αυτοκίνητα  - ρυμουλκά συναντηθούν σε μια διασταύρωση, ο αλγόριθμος του συστήματος ελέγχου καθορίζει σε ποιο αυτοκίνητο θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το σύστημα μπορεί να σταματήσει τα αυτοκίνητα από απόσταση.

 Επιπλέον, η Nissan έχει αναπτύξει  ένα σύστημα ασφαλείας  για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων ή απροσδόκητων συνθηκών που ενδεχομένως το σύστημα IVT κληθεί να αντιμετωπίσει, συμπεριλαμβανομένων των αντίξοων καιρικών συνθηκών, αλλά  και των  συνθηκών  χαμηλού φωτισμού.

Βαγγέλης Γκούμας

Tags: