Η ανάκληση αυτοκινήτων NISSAN μοντέλο NOTE (E11) από την εταιρεία NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. στην ελληνική αγορά αφορά 4.800 οχήματα, παραγωγής από 30/08/2005 έως 31/12/2011.

Κατά τον έλεγχο αερόσακων η NISSAN διαπ��στωσε αλλοίωση της πυκνότητας του προωθητικού αερίου μέσα σε ορισμένους αναφλεκτήρες Takata τύπου SDI (άκαπνος αναφλεκτήρας οδηγού), που παρήχθησαν μεταξύ του 2005 και του 2010.Έτσι σε περίπτωση ανοίγματος του αερόσακου του οδηγού, μπορεί να ��υξηθεί ακανόνιστα η εσωτερική πίεση του αναφλεκτήρα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις να υπάρξει αποκόλλησή του από την βάση στήριξής του. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Όλοι οι κάτοχοι των συγκεκριμένων οχημάτων θα ειδοποιηθούν από την εταιρεία NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. τον Ιανουάριο του 2016 με συστημένες επιστολές, προκειμένου να προσέλθουν στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο του δικτύου της NISSAN, για να αντικατασταθούν οι αναφλεκτήρες χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις επικοινωνήστε στο‪ 210 3489313 και ‪210 3489438.

Βαγγέλης Γκούμας