Έχοντας επιδείξει ισχυρή αναπτυξιακή πορεία και συνεχίζοντας το ίδιο δυναμικά και το 2015, η TEOREN MOTORS κατέκτησε μια από τις σημαντικότερες βραβεύσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με την ανακήρυξη της ως “National Champion” στην κατηγορία “Growth Strategy of the Year” των European Business Awards.

Έχοντας αναλάβει από τα μέσα του 2013 την αποκλειστική αντιπροσώπευση των Renault και Dacia στη χώρα μας, η TEOREN MOTORS, παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς, ανέπτυξε ένα στρατηγικό πλάνο ενεργειών, που έφερε ιδιαίτερα θετι��ά αποτελέσματα.

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο δίκτυο επισήμων συνεργατών της, τις υπηρεσίες after sales και την επικοινωνία σε κάθε επίπεδο, η TEOREN MOTORS ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία των δύο μαρκών, θέτοντας ισχυρές βάσεις για την ακόμα πιο δυναμική πορεία τους στην Ελληνική αγορά.

Βαγγέλης Γκούμας