Η Hyundai Hellas Π.& Ρ. ∆άβαρη σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας προχωράει σε προληπτική ανάκληση 1.704 αυτοκινήτων Hyundai i30 με αριθμούς πλαισίου από TMADB51CAAJ081065 έως TMADC81SABJ035611 και με ημερομηνία παραγωγής από την 1η Νοεμβρίου 2009 έως και τις 30 Απριλίου 2010.

Στα οχήματα αυτά ενδέχεται να παρουσιαστεί μειω��ένη υποβοήθηση του ηλεκτρικού τιμονιού, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το λαμπάκι EPS MIL (‘ON'). Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να με το έχει σχέση με αυτό το πρόβλημα..

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως ώστε να προσέλθουν στο εξουσιοδοτημένα συνεργεία Hyundai σε όλη την Ελλάδα, για προληπτικό έλεγχο ή αντικατάσταση του ηλεκτρικού τιμονιού εάν χρειάζεται, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 5507220.

Βαγγέλης Γκούμας