Τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει την παράταση της απόσυρσης Ι.Χ. αυτοκινήτων και για το 2015 ενώ την ίδια στιγμή δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες Ι.Χ. να πάρουν τις πινακίδες κυκλοφορίας που έχουν καταθέσει, εάν πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας για το υπόλοιπο του 2014.

Στην τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται και η απόσυρση αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά και τα έτη 2001 και το 2002.

Η απόσυρση αφορά αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας που θα αποσυρθούν μέχρι 20/12/2014, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31/12/2000 . Για την απόσυρση είναι απαραίτητη η πληρωμή όλων των τελών κυκλοφορίας.

Βαγγέλης Γκούμας