Χρειάστηκαν 5 ανακλήσεις του μοντέλου Fit (Jazz για την Ευρώπη) για να γίνουν δυο κινήσεις. Την περικοπή μισθών για 3 μήνες στα κορυφαία στελέχη της εταιρείας που θεωρήθηκαν υπεύθυνα για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν.

Ακόμη και ο Πρόεδρος Takanobu Ito, επέβαλε στον εαυτό του 20% μείωση μισθού. Η δεύτερη κίνηση ήταν η δημιουργία ενός τμήματος που θα ελέγχει την αξιοπιστία και την ποιότητα των αυτοκινήτων που παράγονται.

Η αρχή θα γίνει με τον πλήρη έλεγχο όλων των διαδικασιών για τα μοντέλα που κατασκευάζονται τώρα αλλά και αυτών που πρόκειται να βγουν στην παραγωγή το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα , όπως είναι το νέο HR-V που θα κατασκευάζεται σε Αμερική και Ευρώπη. Μια κίνηση που επιβάλλεται καθώς οι 5 ανακλήσεις μέσα σε 12 μήνες δεν είναι και λίγες.

Βαγγέλης Γκούμας