Συνολικά 32 φοιτητές από την σχολή μηχανολόγων μηχανικών (ETSEIB) του Πολυτεχνείου της Καταλονίας (UPC) εργάστηκαν από το Σεπτέμβριο του 2013 πάνω στο μονοθέσιο αγωνιστικό τους αυτοκίνητο με το οποίο θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

Το τελευταίο χρόνο έχουν πάρει το προβάδισμα σε μία πληθώρα πρωτοβουλιών που απαιτούνται για την προετοιμασία του οχήματος. Ο καθηγητής FrancescRoure, ακαδημαϊκός διευθυντής του προγράμματος Formula Student του UPC, εξηγεί: «Οι φοιτητές ξεκινούν με ένα λευκό χαρτί, που όχι μόνο θα πρέπει να αναφέρουν τις βασικές τεχνικές πτυχές, αλλά θα πρέπει να αναπτύξουν ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο και να αναζητήσουν την πηγή χρηματοδότησης τους προκειμένου να το υλοποιήσουν. Ο διαγωνισμός αποτελείται από τον σχεδιασμό ενός πρωτότυπου που μπορεί στη συνέχεια να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει αποδεδειγμένα κατά την διάρκεια του αγώνα».

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά είναι πως οι φοιτητές έρχοντ��ι σε επαφή με τις αυτοκινητοβιομηχανίες ,ανταλλάσουν ιδέες με τους επαγγελματίες του κλάδου και βρίσκουν πιο εύκολα δουλειά οι καλύτεροι από αυτούς.

Σε αυτό το πνεύμα, η SEAT είναι ο κύριος χορηγός του θεσμού Formula Student Ισπανίας από τον πρώτο χρόνο και άμεσα συνεργαζόμενη με την Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών (ETSEIB) για την ανάπτυξη ενός πλήρους ηλεκτρικού οχήματος.

Η πέμπτη έκδοση του Formula Student Ισπανίας, του μεγαλύτερου Διεθνούς Πανεπιστημιακού Διαγωνισμού Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 28 Αυγούστου έως και την Κυριακή 31 Αυγούστου στην πίστα της Βαρκελώνης –Catalunya.

Βαγγέλης Γκούμας