Κατά τη διάρκεια των χθεσινών ελέγχων ημέρα Δευτέρα 21-7-, ��εβαιώθηκαν από την Τροχαία συνολικά ενενήντα τέσσερις (94) παραβάσεις παράνομων σταθμεύσεων, από τις οποίες εβδομήντα επτά (77) σε Ι.Χ.Ε., έξι (6) σε Δ.Χ.Ε. και ένδεκα (11) σε δίκυκλα.

Επίσης, αφαιρέθηκαν εβδομήντα ένα (71) ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα. Οι κλήσεις δόθηκαν με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και την αναβάθμιση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας .

Οι έλεγχοι για τις παράνομες σταθμεύσεις, που συχνά αποτελούν και αιτία πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων θα συνεχιστούν αμείωτοι.

Βαγγέλης Γκούμας