Καθήκοντα διευθυντή marketing στη Hyundai Ελλάς Π. & Ρ. Δάβαρη ΑΒΕΕ ανέλαβε τη Δευτέρα 19 Μαΐου 2014 ο κ. Νάσος Δέδες.

καρ2.jpg
Ο κ. Δέδες διαθέτει πολυετή εμπειρία σε Διευθύνσεις Marketing πολυεθνικών εταιρειών ενώ τα τελευταία 5 χρόνια εργαζόταν στην ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ. Είναι κάτοχος MSc με ειδίκευση στο marketing και απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθ��νών (ΑΣΟΕΕ).

Ο κ. Ν. Αρμενάκης θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του ως διευθυντής marketing της AUTODEAL (ΚIA MOTORS) Π. & Ρ. Δάβαρη ΑΒΕΕ.

Καλή επιτυχία από εμάς.

Βαγγέλης Γκούμας