Σε εφέτη ανακριτή ανέθεσε η ολομέλεια του εφετείου της Αθήνας τις έρευνες για τους στημένους αγώνες και τα παράνομα στοιχήματα.

Με την απόφαση της Ολομέλειας η υπόθεση την οποία έως τώρα χειριζόταν πρωτοδίκης ανακριτής ανατίθεται στον ειδικό εφέτη ανακριτή τον Γιώργο Καλόφωνο.