Σε διευκρινίσεις και απαντήσεις αναφορικά με τα προδικαστικά ερωτήματα τα οποία απέστειλε το Συμβούλιο της Επικρατείας προς το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προέβη ο ΟΠΑΠ με δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.


Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΠΑΠ:


«Σε απάντηση σωρείας δημοσιευμάτων αναφορικά με τα προδικαστικά ερωτήματα τα οποία απέστειλε το Συμβούλιο της Επικρατείας προς το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοιν��τήτων και σχετίζονται με το μονοπώλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. ως προς τα τυχερά παιχνίδια στην Ελλάδα, διευκρινίζουμε τα εξής:


Τα προδικαστικά ερωτήματα του ΣτΕ δεν συνιστούν ούτε απόφαση, ούτε εισήγηση, ούτε «παραπομπή» προς το ΔΕΚ, αλλά απλώς και μόνο «ερωτήματα».


Κατά την πάγια πρακτική, το ΣτΕ, καθώς και κάθε άλλο εθνικό δικαστήριο, όταν διαπιστωθεί θέμα ερμηνείας ή εφαρμογής κοινοτικού δικαίου στην εθνική έννομη τάξη, όπως συμβαίνει στην συγκεκριμένη περίπτωση σε ό,τι αφορά τα τυχερά παιχνίδια, τότε απευθύνεται στο ΔΕΚ διατυπώνοντας νομικά ερωτήματα και αφού λάβει απαντήσεις, τότε συζητά εκ νέου και εκδίδει την απόφασή του. Κατά συνέπεια όσοι σπεύδουν να προκαταλάβουν τις εξελίξεις, εκφράζουν την αγωνία και τους φόβους τους για την αρνητική εξέλιξη προς τα συμφέροντά τους.


Αλλωστε, το ΣτΕ με τις πρόσφατες αποφάσεις του αποδέχθηκε τη συνταγματικότητα της χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων διεξαγωγής παιχνιδιών στην ΟΠΑΠ Α.Ε.Το ΔΕΚ έχει αποδεχθεί την ύπαρξη μονοπωλίων, σε ό,τι αφορά τα τυχερά παιχνίδια, σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αποφάσεις LigaPortuguesa της 8/9/2009 και LandbrokesBetting της 3/6/2010).


Εκρινε συγκεκριμένα, κατόπιν σχετικών προδικαστικών ερωτημάτων από εθνικά δικαστήρια, ότι η χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων από κράτη-μέλη σε επιχειρήσεις είναι συμβατή με το ισχύον δίκαιο στον βαθμό που εξασφαλίζει αποτελεσματικά θεμιτούς σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι η προστασία των ανηλίκων, η πρόληψη εθισμού και η αποτροπή διενέργειας εγκληματικών πράξεων, ιδίως διακίνησης παράνομου χρήματος.


Την ίδια άποψη διατύπωσε ο Επίτροπος Μισέλ Μπαρνιέ απαντώντας στην πρόσφατη ερώτηση του ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Θόδωρου Σκυλακάκη, επίσης, επί του ζητήματος του μονοπωλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. και ενόψει της ρύθμισης της αγοράς των διαδικτυακών και ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα: «Στον βαθμό που οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περιορισμούς των θεμελιωδών ελευθεριών, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι περιορισμοί τέτοιων ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών, επιτρέπονται βάσει της Συνθήκης, εφόσον δεν συνεπάγονται διακρίσεις, δικαιολογούνται από επιτακτικό δημόσιο συμφέρον, είναι αναγκαίοι και αναλογικοί και συνάδουν με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης».


Το ισχύον ελληνικό δίκαιο προβλέπει ένα αυστηρό μοντέλο διάθεσης των τυχερών παιχνιδιών μόνο σε νόμιμο και ελεγχόμενο πλαίσιο (πρακτορεία κλπ.), ώστε να προστατεύονται οι ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες (ανήλικοι κ.α.) και ν’ αποτρέπεται ο εθισμός των παικτών. Παράλληλα, η ΟΠΑΠ Α.Ε. με την εγγύηση την οποία της εξασφαλίζει η εκτεταμένη μετοχική συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, με πιστή προσήλωση στους κανόνες του υπεύθυνου παιχνιδιού και με διαρκή κοινωνική συνεισφορά, διασφαλίζει τις προϋποθέσεις που τίθενται από την Ε.Ε. και το ΔΕΚ και δεν έχει καμία απολύτως ανησυχία για το μέλλον της στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών.


Η ��ΠΑΠ Α.Ε., όπως, έως σήμερα, δεν έκανε καμία παραχώρηση στις βασικές αυτές αρχές λειτουργίας της, παρά την παράνομη δραστηριοποίηση στην Ελλάδα εταιρειών στοιχήματος, οι οποίες δεν ελέγχονται για την τήρηση των κανόνων υπεύθυνου παιχνιδιού και δεν είναι φορολογικά υπόχρεοι στην Ελλάδα, έτσι και τώρα η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα επιμείνει στην τήρηση της νομιμότητας έναντι του δικαίου, της αξιοπιστίας έναντι των παικτών και της εμπιστοσύνης προς την δικαιοσύνη.


ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.»