​Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 6ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Άλλη Όψη» αποκλειστικά για ανθρώπους με τετραπληγία. Τόπος συνάντησης για φέτος ήταν το Κέντρο Άθλησης και Αναψυχής (Sport Camp) στο Λουτράκι, όπου συμμετείχαν άνθρωποι με τετραπληγία από την Ελλάδα, τη Σουηδία κα�� τη Γερμανία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτές είναι άνθρωποι με τετραπληγία που έχουν υψηλό επίπεδο αυτονομίας και ειδική εκπαίδευση ώστε να μεταδίδουν τη γνώση και την εμπειρία τους προσαρμοσμένες στις εξειδικευμένες ανάγκες των συμμετεχόντων.
Βασικός στόχος του προγράμματος αποτελεί τόσο η εκπαίδευση σε θέματα καθημερινής ζωής και η επαφή με νέες δραστηριότητες όσο και η φιλοδοξία κάποιοι από ��ους σημερινούς συμμετέχοντες να αποτελέσουν τους αυριανούς εκπαιδευτές.