Μέχρι και ανεξάρτητοι αθλ��τές «κατέβηκαν» στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, κάνοντας την πρωτοτυπία!

Οι τρεις αθλητές πήραν μέρος στην παρέλαση κρατώντας την Ολυμπιακή σημαία.

Χώρα καταγωγής τους είναι οι Ολλανδικές Αντίλλες, οι οποίες διαλύθηκαν και η Ολυμπιακή Επιτροπή της χώρας αποσύρθηκε τον Ιούνιο του 2011.

Στους εν λόγω αθλητές, πάντως, επετράπη η συμμετοχή στους Αγώνες, στους οποίους εξάλλου είχαν προκριθεί…

Δείτε τους ανεξάρτητους του Λονδίνου