Πολιτική/ Οικονομία

Πάνω από 10% η ιδιωτική συμμετοχή των τραπεζών στην ανακεφαλαιοποίηση

Πάνω από 10% η ιδιωτική συμμετοχή των τραπεζών στην ανακεφαλαιοποίηση
Ημέρα + ώρα δημοσίευσης 27.02.2012 - 18.34

Υψηλότερο του 10% θα πρέπει να είναι το όριο της ιδιωτικής συμμετοχής στην κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών, προκειμένου να μην υπάρξουν αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του, σύμφωνα με τις διατάξεις για την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, που το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε υπό μορφή τροπολογίας στο νομοσχέδιο για τη «ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012.»


Συγκεκριμένα, για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) «προβλέπεται ότι η συμμετοχή του στο μετοχικού κεφάλαιο των πιστωτικών ιδρυμάτων θα γίνεται με κοινές μετοχές και με υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες, ανάλογα με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του κάθε ιδρύματος, όπως προσδιορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρμόδιας εποπτικής αρχής».

 

Στην παράγραφο 8 για τη διάρκεια συμμετοχής του ΤΧΣ σε μία τράπεζα, αναφέρεται ότι αν η συμμετοχή των ιδιωτών στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι μικρότερη του 10%, τότε η συμμετοχή του ΤΧΣ μπορεί να διαρκέσει έως 5 χρόνια. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή είναι πάνω από 10%, η συμμετοχή μπορεί να διαρκέσει 2 έτη, με δυνατότητα παράτασης για άλλα 2 έτη.

 

Ακολουθούν περισσότερα άρθρα της κατηγορίας
 


All rights reserved, © Copyright 2009 - Star Channel: Βιλτανιώτη 36, 14564 Κάτω Κηφισσιά - Αθήνα, Τηλ.: 211 1891000