​Εγκρίθηκε το σχέδιο αναδιοργάνωσης του υπουργείου Παιδείας από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης που συνεδρίασε παρουσία του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Ευάγγελου Βενιζέλου.

Το Συμβούλιο ενέκρινε την αξιολόγηση των δομών και των υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας, καθώς και τη διαχείριση του προσωπικού, που αφορά στην Κεντρική Υπηρεσία, τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, το σύνολο της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα ΙΕΚ. Δηλαδή, την αξιολόγηση δομών που στελεχώνονται από 165.000 υπαλλήλους, από τους 187.000 υπαλλήλους που υπηρετούν συνολικά στο Υπουργείο Παιδείας.

Σε εκκρεμότητα παραμένει η αξιολόγηση των 10.200 διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ που υπηρετούν κυρίως στα μεγάλα και όχι στα περιφερειακά Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας, όπως για παράδειγμα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και στα ΤΕΙ Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης .Τα παραπάνω ιδρύματα καλούνται να αξιολογήσουν τις δομές τους έως τις 15 Οκτωβρίου.

Το πλεονάζον προσωπικό που θα προκύψει από την αξιολόγηση θα τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας και στην συνέχεια ίσως αξιοποιηθεί  σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, ανάλογα με τις ελλείψεις που παρατηρούνται.